Vážení sportovní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na Mistrovství České republiky juniorů – řeka
LRU muška, které se uskuteční ve dnech 26. – 28. 8. 2016 na revíru MO ČRS Lenora Vltava 34 (423 043)

Garant závodu: Stanislav Bláha
Ředitel závodu: Pavel Bláha
Hlavní rozhodčí: Jan Wittner
Sektoroví rozhodčí: Vojtěch Vondruška, Lukáš Chadim
Bodovací komise: Jiří Pejchar, Stanislav Bláha

Závodní pravidla

Závodí se dle soutěžního a závodního řádu LRU muška pro rok 2016 s upřesněním pro juniorské soutěže.

Bodování a hodnocení závodu

Hodnotí se všechny druhy ryb mimo ouklej obecnou od minimální velikosti 150mm.
1 ryba = 1bod

Výňatek ze SaZ řádu:

„…počítáním ulovených ryb bez nutnosti měření každé ulovené ryby. Pro potřeby vyhodnocení výsledků je možné měřit pouze největší ulovené ryby. Závodník musí v každém kole změřit alespoň jednu (první) rybu pro potřeby vyhodnocení výsledků v případě shodného počtu ulovených ryb ostatními závodníky. Pokud závodník v daném kole neuloví žádný hodnotitelný úlovek, při vyhodnocení se postupuje dle standardních ustanovení SaZ řádu. Závodník může v každém kole změřit libovolný počet ryb, přičemž se mu pro potřeby vyhodnocení výsledků započítává vždy pouze ryba největší (v případě shody největší ulovené ryby rozhodne o pořadí součet 2 popřípadě více největších ulovených ryb).“

Pozor:

Ryba bude měřena v podběráku! Každou rybu je nutné zdolat do podběráku, který je nejlépe ponechán ve vodě. V podběráku rybu závodník vyháčkuje a pouští zpět do vody

Závodní kola, rotace a závodní trať

Pro MiČR juniorů řeka 2016: bude vytyčena závodní trať na maximální počet 32 závodníků s rozdělením na dva sektory „A“ a „B“. Sektor „A“ bude vyznačen od obce Račí po bývalou saunu v kempu v Horní Vltavici. Sektor „B“ od bývalé sauny v kempu v Horní Vltavici po rozbořený dům v levotočivé otáčce cca 1600 metrů pod obcí Horní Vltavice. Délka lovných míst v předpokládané délce 180 – 200 metrů. Závodit se bude systémem závodník/rozhodčí a chytat se budou tříhodinová kola s rotací po hodině a půl.

Sobota:

Neděle:


Program závodu

Pátek 26.08.2016

16:00 – 17:00 ubytování družstev;
17:30 – 18:30 večeře ve školní jídelně;
19:00 – 19:30 slavnostní zahájení MiČR v kempu, při nepřízni počasí v penzionu;
19:45 porada vedoucích družstev + losování.

Sobota 27.08.2016

7:00 – 8:00 příprava na závod
8:30 – 10:00 1. kolo závodu – 1. část
10:00 – 10:30 změna místa v rámci sektoru (rotace 30 min.)
10:30 – 12:00 1. kolo závodu – 2. část
12:00 – 14:30 přestávka na oběd
14:30 – 16:00 2. kolo závodu – 1. část
16:00 – 16:30 změna místa v rámci sektoru (rotace 30 min.)
16:30 – 18:00 2. kolo závodu – 2. část

Neděle 28.08.2016

7:00 – 8:00 příprava na závod
8:30 – 10:00 3. kolo závodu – 1. část
10:00 – 10:30 změna místa v rámci sektoru (rotace 30 min.)
10:30 – 12:00 3. kolo závodu – 2. část
12:00 – 14:30 přestávka na oběd
14:30 – 16:00 4. kolo závodu – 1. část
16:00 – 16:30 změna místa v rámci sektoru (rotace 30 min.)
16:30 – 18:00 4. kolo závodu – 2. část
18:45 vyhlášení výsledků

Mapa celkové závodní tratě

Podmínky pro účast

Každý Územní svaz ČRS/MRS může nominovat max. 5 závodníků kategorie Junior (vč. Benjaminů) v souladu se SaZ řádem. Zároveň platí, že každý ÚS může se svým týmem vyslat max. 1 vedoucího týmu a max. 1 trenéra.

Celkový počet závodníků je limitován kapacitou rotační matice a závodních sektorů na maximální počet 32. Při nenaplnění kapacity závodu bude nabídnuta účast dalším nenominovaným závodníkům v pořadí podle jejich umístění v závodním žebříčku LRU muška. Při překročení kapacity závodu prostým součtem nominovaných závodníků ze všech 6 ÚS budou vyřazeni nadlimitní závodníci v nejnižším pořadí podle jejich umístění v závodním žebříčku LRU muška.

Závodí se dle Soutěžního a závodního řádu LRU muška pro rok 2016 s upřesněním pro juniorské soutěže (dostupné na http://www.rybsvaz.cz).

Přihlášky

Přihláška je zde ke stažení.

Zasílejte do 14.08.2016 na email standa.blaha@seznam.cz
Případné dotazy na tel. 734 305 353 (Stanislav Bláha)
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.

Startovné, ubytování a stravování

Startovné činí 1 400 Kč za závodníka a plně pokrývá náklady na stravování a ubytování.
Ubytování je zajištěno v penzionu. Příjezd v pátek možný od 16:00, přezůvky nutné!
Stravování ve formě plné penze (první jídlo pátek večeře, poslední jídlo neděle studený večeřový balíček vydávaný s obědem).
Vedoucí týmů a/nebo trenéři se nahlašují na ubytování a stravu při přihlašování týmů (cena 1 000 Kč za dospělou osobu a celý závod).

Jiný případný doprovod (rodiče) si zajišťují ubytování a stravu individuálně – upozorňujeme ale, že možnosti jsou velmi omezené, v místě není žádná restaurace a většinu volné ubytovací kapacity mimo rekreanty zaplní účastníci závodu. Z tohoto důvodu je ubytování a strava závodníků a oficiálního doprovodu z ÚS povinně zajištěna hromadně pořadatelem.

Trénink

Trénink je možný do 14.08.2016 včetně.

Rozhodčí

Závodníci si budou dělat rozhodčí navzájem.

Vyhrazení změn

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic v případě nepředvídatelných událostí.