Více o ulovených rybách

.. během letošní soutěže je tady >>>.


Podrobnosti o závodní trati

Šířka toku 6 – 10 metrů, dno je kamenité-písčité. Hloubka od 10 do 130 cm. Přirozeně meandrující tok, procházející lesy a šumavskými nivami. Převládající druhy ryb: pstruh obecný potoční, lipan podhorní, místy siven americký a ostatní bílé ryby. V některých místech dominuje ouklej obecná, která se nebude bodovat.

Letecké mapy závodní trati

Sektor A: Račí – bývalá sauna v kempu v Horní Vltavici


Sektor B: bývalá sauna v kempu v Horní Vltavici – rozpadlý dům v levotočivé zatáčce směr Strážný